Saturday, February 25, 2012

Ecuaţiile lui James Clerk Maxwell

 În domeniul electromagnetismului, ecuațiile lui Maxwell sunt un set de patru ecuații care au fost prezentate pentru prima dată ca grup distinct în 1884 de către Oliver Heaviside împreună cu Willard Gibbs. Aceste ecuații au avut o prezență pregnantă în lucrarea lui James Clerk Maxwell din 1861 intitulată Despre liniile fizice de forță.

Aceste ecuații descriu relațiile dintre câmpul electric, câmpul magnetic, sarcina electrică, și curentul electric. Deși Maxwell însuși a fost părintele doar al uneia dintre aceste ecuații (modificând o ecuație deja existentă), el le-a calculat pe toate independent în conjuncție cu modelul său pentru "liniile de forță" ale lui Faraday.Deși ecuațiile lui Maxwell au fost cunoscute înaintea teoriei relativității, ele pot fi deduse din legea lui Coulomb și teoria relativității restrânse dacă se presupune constanța sarcinii electrice.

No comments:

Post a Comment